Coachning

 

Som coach är den främsta uppgiften att göra klienten resultatrik  i sin egen förändringsprocess. Coachning är varken rådgivning eller terapi utan handlar om att ställa frågor som öppnar upp för nya tankar, förhållningssätt och perspektiv. Som coach hjälper och stöttar jag klienten att själv hitta de svar som krävs för att ta steget mot en eventuell förändring, ett nytt förhållningssätt eller vidare I en utvecklingsprocess.

Som coach har jag ett genuint intresse av att möta, och att se människor utvecklas och växa. Mitt arbete är att fokusera på den utvecklingsprocess som frigör, främjar och utvecklar mina klienter till att nå sina inre potential.

Aktivt lyssnande och kraftfulla frågor är några av de främsta verktyg i processen att stödja ökad medvetenhet, utveckling och lärande. Kommunicera tydligt, effektivt och utmanande är ytterligare verktyg som används för att stötta klienten att själv finna svaren och vägen till förändring.

Min uppgift är att skapa förtroende där du som klient kan känna trygghet och på så sätt I den egna takten utforska de steg framåt som behövs för att ta sig till målet. Med genuina, utvecklande och kreativa möten hjälper jag dig att sätta realistiska mål, hålla fokus och uppmuntrar dig på vägen mot målet.

Med fokus på coaching, träning och kost hjälper jag dig som privatperson eller er som företag att skräddarsy en personlig plan för att nå ditt/dina mål. Kontakta gärna mig om du vill veta mer. Gabriella Sjögren

Kategorier

Följ oss

Instagram