Inget mål är för litet och ingen dröm är för stor

 

Med fokus på coaching, träning och kost hjälper jag dig som privatperson eller er som företag att skräddarsy en personlig plan för att nå ditt/dina mål. Med pedagogik och ledarskap som bakgrund så fokuserar jag på helheten. Det kan vara enbart coaching, enbart träning, enbart kost eller i en kombination av de tre. Oavsett upplägg så är målet för mig att skapa balans, att du mår bra och samtidigt tar dig dit som du vill.

 PERSONLIG TRÄNING

Grunden i personlig träning är just att den ska vara personlig, styrd efter individ, de förutsättningar som finns och de mål som önskas uppnås. Funktionsanalyser/rörelseanalyser och kondition/styrketester ligger till grund för att sedan skräddarsy just ditt träningsprogram.  Jag har många års erfarenhet av olika träningsformer och att träna för att må bra, nå nya mål och känna sig stark är en naturlig del av min livsstil.

KOSTEN

Det är med hjälp av en balanserad kost som vi bygger upp våra kroppar. Att inte krångla till det och att äta så “rent” som möjligt är grundstenarna i mina kostupplägg. Det kan vara allt ifrån en livstilsförändring till att optimera en idrottsprestation och vi hittar tillsammans ett upplägg som fungerar för att nå dina mål.

COACHNING

Som coach är den främsta uppgiften att göra klienten resultatrik  i sin egen förändringsprocess. Coachning är varken rådgivning eller terapi utan handlar om att ställa frågor som öppnar upp för nya tankar, förhållningssätt och perspektiv. Som coach hjälper och stöttar jag klienten att själv hitta de svar som krävs för att ta steget mot en eventuell förändring, ett nytt förhållningssätt eller vidare I en utvecklingsprocess.